close
تبلیغات در اینترنت

امپراطوری ترک ماد(قسمت اول)

loading...

فرهنگ ملل تورک

      مقدمه ای بر چگونگی تشکيل امپراطوری ترک ماد   در بخش مربوط به مانن، مشاهده كرديم كه منابع آشوري، اورارتويي، بابلي و ايلامي اطلاعات جامعي را راجع به تعلقات تباري و زباني ساكنين ماننا-ماد تا اواخر قرن هفتم قبل از ميلاد را به ما ميدهند و طبق اين منابع، كه معتبرترين اسناد…

امپراطوری ترک ماد(قسمت اول)

ستارخان بالاسی بازدید : 216 دوشنبه 05 فروردين 1392 نظرات ()

 

 

امپراطوری ترک ماد(قسمت اول) 

مقدمه ای بر چگونگی تشکيل امپراطوری ترک ماد

 

در بخش مربوط به مانن، مشاهده كرديم كه منابع آشوري، اورارتويي، بابلي و ايلامي اطلاعات جامعي را راجع به تعلقات تباري و زباني ساكنين ماننا-ماد تا اواخر قرن هفتم قبل از ميلاد را به ما ميدهند و طبق اين منابع، كه معتبرترين اسناد تاريخي بشمار ميروند، درسرزمين پر جمعيت و ثروتمند آذربايجان از حداقل 4 هزار ق . م. تا حوالی قرن 7 ق . م فقط اقوام التصاقی زبان ( ترک های باستان، اجداد ترکهای آذری امروزی) زندگی ميکردند و همانطور که دربخش مربوط به ايشغوزها، اشاره شد، تنها مهاجرت جديد و ثبت شده در تاريخ، به سرزمين آذربايجان در اواخر قرن 7 ق.م نيز، مهاجرت اقوام ايشغوز بود، و طبق اسناد معتبر تاريخی که در بخش مربوط به ايشغوزها ذکر شد، آنها نيز اقوامی ترک تبار بودند.

 

 

در بخش های قبلی ديديم که در آذربايجان (ماننا - ماد مركزی، اورارتو ) تا قرن 6-7 ق . م هيچ اثري از اقوام ، "تات، تاجيک" ( کرد،فارس و..)، که از اواخر قرن 19 با نام هندوايرانی ( آريايی!) شناخته ميشوند؛ ديده نميشود، پس ادعای کسانی که مادها را آريايی معرفی ميکنند کاملأ بی اساس و مغرضانه ميباشد. پروسه تشکيل امپراطوری "ماد" کار 10-20 ساله نبود، بلکه نتيجه حداقل 1000 سال تلاش و زحمت قوتتی ها، لولوبی ها، سابيرها، آذها و...بود.

 

در لوحه های آشوری به مبارزات سرسخت، شجاعانه و خستگی ناپذير مردم ماننا و ماد مرکزی ( قوتتی ها، سابيرها، توروک ها و ديگر خلقهای التصاقی زبان، بارها اشاره شده است. مردم آذربايجان نزديک به هزار سال در مقابل تجاوزات امپراطوری آشور، يعنی قويترين و قدارترين قدرت آن زمان، ايستادگی و مقاومت کردند، هر چند که بارها در جنگها باختند و موقتأ مجبور به پرداخت خراج شدند، ولی هيچوقت دولت آشور نتوانست آذربايجان را مثل بابل، ايلام، مصر، فلسطين و غيره زميمه خاک امپراطوری خود بکند.

 

حالا با توجه به اين حقايق مستند تاريخی، آيا منطق و عقل قبول ميکند که تصور کنيم که، اين مردم شجاع که در مدت چند هزار سال در آن سرزمين زيسته، بارها دولتهای مقتدری تاسيس کرده؛ با دادن دهها هزار قربانی از آن خاک دفاع کرده و مدنيت های درخشانی را در آنجا آفريده بودند؛ يکدفعه سرزمين خود را تحويل اقوام بدوی و نيمه وحشی آريايی خيالی تازه از راه رسيده، بدهند تا آنها در آنجا امپراطوری ( ماد )تشکيل بدهند؟ و خودشان هم يکدفعه از صحنه تاريخ ناپديد بشوند؟ آيا اين آريايی های خيالی از کجا بيک باره در آنجا پيدا شدند؟ چونکه تاريخ از آمدن آن موجودات خيالی خبری ندارد. آيا آريايی های نيمه وحشی هنگام ورود به آذربايجان با مقاومتی روبرو نشدند؟ اگر شدند؛ پس چرا هيچ سند آشوری، بابلی و ايلامی به آن اشاره نکرده است؟ اين در حالی است که لوحه های آشوری، بابلی و ايلامی به کوچکترين حوادث آذربايجان در آن زمان دقيقأ اشاره کرده اند. پان فارس ها و اربابان آرياپرستشان از جواب دادن به اين سوالها و دهها سوال ديگر کاملا عاجز هستند، لذا در دروغ بافی هايشان هميشه سعی کرده اند آذربايجان را تا قبل از تشکيل امپراتوری ماد خالی از سکنه نشان بدهند.

 

آنهائی که فقط بخاطر منافع سياسی خود، سعی ميکنند تا مادها را آريايی؟ نشان بدهند، تنها منبعی که با آب و تاب بدان استناد ميکنند، نوشته ای از "هرودت" ميباشد، که شش قبيله تشکيل دهنده امپراتوری ماد را بين ترتيب ذکر کرده است: بوس ـ بوسای، موغ، بودی، پارتاکئن، آريزانت و ستروخات. و ادعا ميکنند که جهار قبيله آخری اسمهای هندواروپايی ميباشند.

 

البته تاريخدانان ديگری ثابت ميکنند که تمام اين اسامی، ترکی قديم ميباشند. از جمله پروفسور ذهتابی در صفحات 528-531 در کتاب "تاريخ ديرين ترکان ايران ، جلد 1" با استناد به "ديوان لغات الترک" ثابت ميکند که هر شش تای اين اسامی ، کلماتی از ترکی قديم است که در 1000 سال پيش محمود کاشغری در لغت نامه اش آورده است. البته "هرودت" هيچ اشاره ای به نژاد و زبان مادها نکرده است.

 

ضمنا در کتيبه ها و لوحه های آشوری، بابلی، ايلامی و اورارتويی، هم زمان با دوره تشکيل دولت ماد، هيچ نشانه ای از شش قبيله ای که هرودت ذکر کرده، وجود ندارد. از آن گذشته، بر فرض محال، اگر هم آن اسامی ( شش قبيله هرودت )، اسامی ترکی نبودند، حالا کسانی که با استناد به نوشته يک سطری "هرودت"، سعی در آريايی نشان دادن مادها ميکنند، پس چرا به دهها کتيبه و لوحه آشوری، بابلی، اورارتويی و ايلامی که قدم به قدم پروسه تشکيل امپراطوری ماد را ميتوان در آنها ديد، و همچنين صدها اسامی قلعه ها، رهبران، کوهها، منطقه ها و غيره که به تصديق همه زبانشناسان و تاريخ دانان، کاملا اسامی غير آريايی و مربوط به اقوام آلتايی ميباشند، بی توجه بوده و به آنها اصلا اشاره هم نميکنند؟

 

آقای "ناصر پورپيرار" در جلد اول، کتاب "تاملی در تاريخ ايران " با آوردن قسمتهايی از نوشتجات "هرودت"، ثابت ميکند که "هرودت" تاريخدان نبود، بلکه يک نقال بود و نوشته های او ارزش تاريخی ندارد. همچنين در نوشته های او که برای اولين بار در 200 سال پيش پيدا شدند، دستکاری های زيادی صورت گرفته است بطوری که در چاپ های مختلف، فرقهای فاحشی در محتوای آن وجود دارد. امروزه در محافل علمی، اکثر نوشتجات هرودت را افسانه و قصه حساب ميکنند.

 

"هرودت ( 420-486 )" تقريبا 200 سال بعد از قيام سراسری ماد به رهبری " خيشتريتی" (سال 673 ق . م ) زندگی می کرد، و نوشته هايش درباره تمدن های قبل از زمان خودش را، بر اساس افسانه هايی که در زمان او رايج بود، نوشته است. اقوام پارس که در افسانه بافی و وارونه نشان دادن حقايق استاد هستند، "شاهنامه نمونه آن است"، در آنزمان نيز برای محو تاريخ ماد، افسانه های زيادی در باره مادها ساخته بودند. "هرودت" در اين باره مينويسد که در زمان او چهار افسانه کاملا مختلف در باره مادها رايج بود، و مينويسد که "من هر چهارتا را شنيدم و يکی را که به نظرم، به حقيقت نزديک می نمود، انتخاب کرده و به قلم در آوردم". البته آن را هم که "هرودت" انتخاب کرده و بدست ما رسيده است، افسانه ای بيش نيست.

 

"هرودت" در آن زمان هيچ اطلاعی از نوشتجات مستند لوحه های آشوری، بابلی و غيره که اطلاعات دقيقی را راجع به حوادث ماد و ماننا به ما می دهند، را نداشته است و نوشته هايش را فقط بر اساس افسانه های رايج در زمانش نوشته است، لذا برای شناخت امپراطوری ماد و هويت تباری اقوام تشکيل دهنده آن، تنها منابع مستند و قابل اطمينان، لوحه های آشوری، اورارتويی، بابلی و ايلامی همزمان ميباشد، و همه آنها تائيد ميکنند که تشکيل دهندگان امپراتوری ماد همان قوتتی ها، لولوبی ها، ايشغوزها و ديگر اقوام آلتايی بومی سرزمين ماد ماننا را بودند.

 

سه نفر از شاهان آشوری، "تيقلت پيله سر سوم"، "سارگون دوم" و "سنخريب" در بين سالهای 673-744 ق . م بارها به ماد مركزي (همدان، ساوه، زرند، سنقر، كاشان، غرب قم، قزوين و زنجان ) و ماننا لشكركشي كرده و با اردوی خود اقصي نقاط آنجا را گشتند و اسامي تك تك قلعه ه، شهره،روده، كوهه، قبايل، رهبران و سركردگان آنها را در كتيبه ها و سالنامه هايشان نام برده اند و در بين آنهمه اسامي ذكر شده هيچ اسم به اصطلاح آريائی ديده نميشود. و اين اسناد ثابت می کنند که، ساكنين ماننا - ماد فرزندان همان قوتتي-لولوبيه، سابير ه، هوري ه، توروك ها وديگر قبايل التصاقي زبان بودند كه از 4000 ق . م در كتيبه هاي سومري-اككدي نيز بارها به آنها اشاره شده بود و آنها بودند که امپراطوری ماد را ايجاد کردند. و اگر به نقشه امروزي آذربايجان جنوبی هم نگاهی بكنيم، باز ميبينيم كه امروزه نيز اکثريت عمده ساكنين اين مناطق، تركها ميباشند، كه وارثين و فرزندان آن اقوام التصاقي زبان باستانی و ديگر اقوام التصاقي زبان (اوغوز ه، قبچاقها و ... ) كه بعدها به اين سرزمين آمدند، ميباشند. هند و ايرانيها ( کردها، فارسها ) ساکن در آذربايجان امروزی، در مدت يک صد سال اخير بدانجا آورده شده اند؛ برای مثال، کردهای مکری که اکثريت کردها در شهرهای جنوبی استان آذربايجان غربی ( سويوخ بولاخ، بوکان، اشنويه، خانا، ساری داش) امروزی را تشکيل ميدهند، در زمان صفويان از سيستان بلوچستان که مسکن آنها بود، به شمال عراق کوچانده شدند و در بين سالهای 1900-1930 با اقدامات و سازماندهی انگليس و دولت دست نشانده ايران از عراق به آذربايجان آورده شدند. زبان آنها بيشترين شباهت را با زبان بلوچی دارد.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
من تورکم آذری یوخ منیم انا دیلیم وآردی آذربایجان دیارمدی دیلیم دیر
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 55
 • کل نظرات : 19
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 52
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 13
 • بازدید امروز : 36
 • باردید دیروز : 15
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 1,029
 • بازدید سال : 3,292
 • بازدید کلی : 85,415
 • کدهای اختصاصی

  به کانال ترکیه در تلگرام بپیوندید آغاز به کار کانال سفر به ترکیه در تلگرام کار برای ایرانی‌ها در ترکیه؟ – پندار - کانال ها و گروه های تلگرامی کشور ترکیه ,کار در ترکیه,کار در ترکیه 2017,کار در ترکیه 2016,کار در ترکیه با جای خواب,کار در ترکیه با حقوق بالا,کار در ترکیه 2015,کار در ترکیه 2014,کار در ترکیه 94,کار در ترکیه مالزی,کار در ترکیه برای پناهندگان,کار جوشکاری در ترکیه 2015,کار در ترکیه سال 2015,کار در ترکیه استانبول 2015,کار در ترکیه سال 94,اجازه کار برای پناهندگان در ترکیه -,کار در استانبول,كار در استانبول تركيه,کار در استانبول با جای خواب,کار در استانبول اروپایی,جویای کار در استانبول,شرایط کار در استانبول,وضعیت کار در استانبول,اگهی کار در استانبول,یافتن کار در استانبول,شرایط کار در استانبول ترکیه,کار در استانبول ترکیه,کار یابی در استانبول ترکیه,کار در ترکیه استانبول 2015,جویای کار در استانبول ترکیه,کار خیاطی در استانبول ترکیه,جستجوی کار در استانبول ترکیه,وضعیت کار در استانبول ترکیه,جوياي كار در استانبول,جویای کار استانبول,شرايط كار در استانبول,شرایط کار آرایشگری در استانبول,شرایط کار و زندگی در استانبول,شرایط کار و اقامت در استانبول,شرایط کاری در استانبول,شرایط استخدام در استانبول,شرایط کار استانبول,وضعیت کار ایرانیان در استانبول,آگهی استخدام در استانبول,آگهی استخدام استانبول-,کاریابی ترکیه,کاریابی ترکیه در ایران,کاریابی ترکیه 2015,کاریابی ترکیه تهران,کاریابی ترکیه در تهران,کاریابی ترکیه در تبریز,کاریابی ترکیه 2016,کاریابی ترکیه94,کاریابی در دنیزلی ترکیه,كاريابي تركيه,کاریابی در ترکیه برای ایرانیان,کاریابی ایرانی در ترکیه,کاریابی ایرانیان در ترکیه,کاریابی در ترکیه 2015,مراکز کاریابی ترکیه در تهران,كاريابي دراستانبول تركيه,كاريابي در تركيه,سايت كاريابي تركيه-,کاریابی کارگر ساده,کاریابی کارگر ساده اصفهان,کاریابی کارگر ساده در تهران,کاریابی کارگری ساده در ترکیه,استخدام کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده اصفهان,استخدام کارگر ساده اصفهان94,استخدام کارگر ساده در اصفهان 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان با جای خواب,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 92,استخدام کارگر ساده اصفهان 93,استخدام کارگر ساده اصفهان امروز,کاریابی کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در تهران با جای خواب,استخدام كارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران نیمه وقت,استخدام کارگر ساده در تهران به روز,کاریابی کارگر ساده تهران,استخدام کارگر ساده در ایران خودرو,استخدام کارگر ساده در رستورانهای تهران,استخدام کارگر ساده رستوران در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران امروز,استخدام کارگر ساده در تهران 94,استخدام کارگر ساده در تهران با حقوق بالا,استخدام کارگر ساده در تهران جدید,استخدام کارگر ساده در تهران93,استخدامی کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه94,آگهی استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده عسلویه,آگهی استخدام کارگر ساده عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج امروز,استخدام کارگر ساده در کرج96,استخدام کارگر ساده در کرج 94,استخدام کارگر ساده در کرج تیر94,استخدام کارگر ساده در کرج به روز,استخدام كارگر ساده در كرج,آگهی استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در شرکت کرج,استخدام کارگر ساده کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور95,آگهی استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در خارج کشور,استخدامی کارگر ساده خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان امروز,استخدام کارگر ساده در اصفهان95,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان93,استخدام کارگر ساده در مشهد سال 94,استخدام کارگر ساده در مشهد 94,استخدام کارگر ساده در مشهد امروز,استخدام کارگر ساده در مشهد95,استخدام کارگر ساده در مشهد مهر 94,استخدام کارگر ساده در مشهد93,آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده مشهد,استخدام جدید کارگر ساده در مشهد-,کار در خارج,کار در خارج از کشور با مدرک دیپلم,کار در خارج از ایران,کار در خارج از کشور 94,کار در خارج ایران,كار در خارج از ايران,کار در خارج کشور به روز,کار در خارجه,کار در خارج ازکشور,کار در خارج از گشور,جویای کار در خارج از ایران,شرایط کار در خارج از ایران,جستجوی کار در خارج از ایران,کاریابی در خارج از ایران,استخدام کار در خارج از ایران,کار خارج از ایران,کاریابی خارج از ایران,کار در خارج از کشور سال 94,کار خارج از کشور 94,ثبت نام کار خارج از کشور 94,اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال 94,کار خارج ایران,کار در خارج از کشور ایران,آگهی کار در خارج از ایران,کار در وزارت خارجه,کار در وزارت امور خارجه,کار در کشور خارجه,کار در کشورهای خارجه,کار در وزارت خارجه افغانستان,کار در وزارت امور خارجه افغانستان,کار در خارج ازکشور94,کار خارج ازکشور,جویای کار در خارج ازکشور,کار در خارج از کشور,کار در خارج از کشور مهندس عمران,شرایط کار در خارج از کشور,جویای کار در خارج از کشور,استخدام کار در خارج از کشور,درخواست کار در خارج از کشور,متقاضی کار در خارج از کشور-,اقامت در ترکیه,اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت در ترکیه با ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق کار,اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک,اقامت در ترکیه برای افغان ها,اقامت در ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت در ترکیه آنتالیا,اقامت در تركيه با خريد ملك,اقامت در تركيه با خريد خانه,شرایط اقامت در ترکیه با خرید ملک,اخذ اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت دایم ترکیه با خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت تركيه با خريد آپارتمان,اقامت ترکیه با خرید آپارتمان,اقامت تركيه با خريد خانه,اقامت ترکیه با خرید خانه در استانبول,گرفتن اقامت ترکیه با خرید خانه,اقامت ترکیه با ازدواج,اخذ اقامت ترکیه با ازدواج,دریافت اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,گرفتن اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,اقامت ترکیه از طریق کار,اقامت دائم ترکیه از طریق کار,اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه از طریق خرید آپارتمان,اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,گرفتن اقامت ترکیه از طریق خرید خانه,اقامت ترکیه برای افغان ها,اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت تركيه از طريق سرمايه گذاري,اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت ترکیه با سرمایه گذاری,اقامت ترکیه آنتالیا-