close
تبلیغات در اینترنت

تاریخچه راسیسم و ذهن مالیخولیائی نژاد برتر پارس آریائی در ایران

loading...

فرهنگ ملل تورک

مقدمه: تبلیغ و تلقین وسیع افسانه های تاریخ امپراتوری ایران باستان از کورش گرفته تا حال حاظر در فاصله زمانی هشت دهه اخیر باعث پیدایش یک نوع اپیدمی بیماری های مزمن و اختلال روحی و روانی با حالتی مالیخولیایی (پارانویا) و به یک نوع خود بزرگ بینی و انکار دیگر ملل که به شکل گسترده و توده…

تاریخچه راسیسم و ذهن مالیخولیائی نژاد برتر پارس آریائی در ایران

ستارخان بالاسی بازدید : 434 یکشنبه 11 فروردين 1392 نظرات ()

تاریخچه راسیسم و ذهن مالیخولیائی نژاد برتر پارس آریائی در ایران

مقدمه: تبلیغ و تلقین وسیع افسانه های تاریخ امپراتوری ایران باستان از کورش گرفته تا حال حاظر در فاصله زمانی هشت دهه اخیر باعث پیدایش یک نوع اپیدمی بیماری های مزمن و اختلال روحی و روانی با حالتی مالیخولیایی (پارانویا) و به یک نوع خود بزرگ بینی و انکار دیگر ملل که به شکل گسترده و توده ایی و سنتی در بین ملت فارس پدیدار گشته است این بینش جاه طلبانه در داخل ایران موجب لطمات و ضایعات و آسیب های جبران ناپذیری بر روی فرهنگ و زبان و موسیقی ملتهای غیر فارس و تخریب تارپود و یکپارجگی روابط اجتماعی آنها گردیده است و در ضمن باعث بروز تنشهای جهانی نیز گشته است که تاوان جاه طلبی راسیستی این ملت و حاکمیت فارس را ملت آذربایجان و دیگر ملل غیر فارس با جان و مال خود زیر شعار هموطنی وادار به پرداخت شده اند

 

 

١- جاه طلبی راسیسم فارس در دوران رضاشاه پهلوی

 

رضاخان میرپنج با توطئه بر علیه حکومت ترک قاجار و با خوش خدمتی و به کمک انگلیسی ها حاکمیت را در تهران بدست گرفت بعد از استحکام پایه های حکومت و اعلان پادشاهی اقدام به قتل عام تمام گروهها و رهبران محلی ملتهای غیر فارس نمود و به کمک داستان سرایان خود برای فتوحات خود شامل سرزمینهای لت و پار شده و اشغال شده ملتهای غیر فارس تاریخی با هویتی جعلی افسانه سرائی کردند و ایرانش نامیدند و آنقدر تبلیغ و تلقین کردند که جو راسیستی مالیخولیائی خود ساخته حاکم بر جامعه فارس آریائی نژاد برتر و بر اساس و پایه  توهمات مالیخولیایی ایجاد امپراتوری ایران باستان و با توجه به مشابهت راسیسم فارس با فاشیسم آلمان نازی درجریان جنگ جهانی دوم رضا شاه را سوق داد تا به ولی نعمت خود انگلیس پشت کند و خودش را به هیتلر نزدیک سازد و صحبت هائی که در آن زمان دهان به دهان می گشت این بوده که اگر رضا شاه بتواند بیست و چهار ساعت در برابر متفقین جنگ جهانی دوم دوام بیاورد چتربازهای آلمان نازی برای نجات او به دادش خواهند رسید که انگلیسها این امپراتور خیالاتی از سلاله کورش را دستگیر و به جزیره موریس تبعیدش کردند

 

٢- جاه طلبی راسیسم فارس در دوران محمد رضا پهلوی

 

بعد از شکست مصدق به کمک آمریکا و انگلیس و بعد از پنج روز دربدری محمدرضا شاه درخارج و با التماس به آمریکا و انگلیس به ایران بازگشت او هم همانند پدر بعد از استحکام پایه های حکومت خود باز هم آن جو راسیستی مالیخولیائی پدر ساخته حاکم بر جامعه فارس آریائی نژاد برتر و در اولین فرست  به خاطر گران شدن قیمت نفت و کسب کمی قدرت اقتصادی دوباره همان خصلت جاه طلبی راسیستی زد بیرون و با اعلان ایران قدیمیترین امپراتوری باستان دنیا و با تمدن و فرهنگ برتر و بزرگ دنیا و در نتیجه پارسها آقابالاسر دنیا بودند و هستند وخواهند بود که با برپائی جشنهای دوهزار و پانصد ساله و تخصیص میلیارد ها دلار برای ارضا جاه طلبی راسیتی و در رویای سبقت از آمریکا و اروپا تمام سران دنیا را به شیراز دعوت کرد و محمد رضا شاه با یک ژشست راسیستی بر سر قبر دروغین کورش در حضور سران همه کشورهای دنیا خواست برتریت نژاد پارس آریائی و قدمت این ملت مالیخولیایی فارس را به معرض نمایش جهانیان بگذارد البته شاه در رویاهای راسیستی خود هرگز تصوری از زندگی مشقت بار ملتهای غیر فارس محروم و مهاجر حلبی آبادهای اطراف تهران نداشت با خیال خام اینکه قتل عام غائله آذربایجان در بیست یک آذر ١٣٢٥ فراوش شده در رویای برپائی امپراتوری افسانه ای جهانی بود

 

باد غبغب شاه بر سر گور دروغین کورش یک فخر فروشی و دهن کجی بدون پشوانه ای بود به آمریکا و اروپا که البته با مطرح کردن حقوق بشر توسط جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب دمکرات و با شروع اولین عصیان در بیست ونهم بهمن هزاروسیصدوپنجاه و شش تبریز شیرازه حکومت از سلاله کورش از هم پاشید و این امپراتور خیالاتی هفته ها در آسمانها در پرواز بود و هیچ کشوری اجازه فرود به هواپپمای ایشانرا نمی داد تا دل سادات در مصر به رحم آمد

 

٣- جاه طلبی راسیسم فارس در دوران حکومت جمهوری اسلامی

 

خمینی وقتیکه در فرانسه بود با قول ایجاد یک جمهوری دموکراتیک به بهشت زهرای تهران آمد و  حاکمیت را بدست گرفت البته بعد از ایجاد سپاه پاسداران با یک رفراندوم به حاکمیت خود استحکام بخشید جو راسیستی مالیخولیائی حاکم بر جامعه فارس آریائی نژاد برتر او و اطرافیان او به شکل پیوند با تشیع سرخ علوی پدیدار گشت و شروع جاه طلبی راسیستی و روح بلعیدن سرزمینهای دیگر ملل و الحاق آنها به ایران به شکل حادتری عود کرد و به بهانه صدور انقلاب به عراق جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع گردید که باعث مرگ هزاران آذربایجانی در باتلاقهای جنوب برای آزادی خرمشهر گردید با ارسال بودجه این ملت به فلسطین و لبنان باعث ظهور فقر و گرانی و بیکاری در آذربایجان گردید بعد از خمینی، خامنه ای میلیارد ها دلار جهت تغلیظ اورانیم و با رویای ساختن بمب اتم جهت ارضا روح جاه طلبی راسیستی خود اختصاص داد و در رویای سبقت از آمریکا و اروپا و ضرب شست نشان دادن به آنها که ما ملت فارس آریائی اشرف مخلوقات هستیم و با چاپ کلماتی بر روی اسکناس پنج هزار تومانی، همچون دیگر اسکناس ها، نقشه ایران چاپ شده که وسط آن نشان انرژی هسته ای و پایین آن ‘خلیج فارس’ به زبان انگلیسی حک شده است. در میانه نقشه همچنین روایت از پیامبر اسلام به خط فارسی شکسته به چشم می خورد که نوشته است: ” دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت".

 

با شروع اولین عصیان ضد راسیستی در خرداد ماه هزاروسیصدوهشتاد و پنج در آذربایجان پایه های حکومت امپراتور خیالاتی از سلاله کورش به لرزه در آمد

 

٤- کشورهای مترقی جهان نیز به ماهیت راسیسم فارس در ایران پی برده اند

 

قدرتهای بزرگ دنیا هم صدای پای هیولای فاشیزم را در ایران شنیده اند و پی به بعد راسیستی حکومتهای فارس برده اند که این حکومتها چه بشکل سلطنتی یا اسلامی و یا حتی در آینده با هر مرام و عقیده ای درنهایت تمام راهها به حاکمیت راسیسم فارس ختم خواهد شد که در موضع ضعف خصلت نوکرتم چاکرتم دارند و بعد از کسب یک قدرت نیم بند به رویای ایجاد حکومت امپراتوری جهانی ایران باستان مشابه افسانه های مالیخولیایی کورش و خشایارشا می افتند و موجب مو دماغ شدن در مقابله با سیاست آرامسازی جهانی می شوند راسیستهای فارس  مثل بچه ای می مانند تا اگر یک دقیقه چشمت را از چمش بر داری بو ی گند راه می اندازد  و جایش را خیس می کند و باعث زحمت بزرگترها می شود و البته قدرتهای جهانی کاملا  به خصلت و شگردهای فارسهای راسیست  کویر نشین که با استعمار و استثمار دیگر ملل غیر فارس دست به این گنده گوئی ها می زنند واقفند و بطبع می دانند که بعد از رهائی ملل تحت ستم دیگر این کویر  نشینان نه نفتی دارند که به آن بنازند و نه آن ملت آذربایجان را دارند که  آنها را در جنگ و انقلاب مثل گوشت دم توپ استفاده کنند و خود را از خطر حمله متجاوز برهانند و لذا با آزادی تمام سرزمین های اشغالی ملتها از چنگ حاکمیت فارس راسیست در ایران و از جمله آذربایجان و دیگر ملل و در واقع فروپاشی ایران همانند اتحاد جماهیر شوروی این جرثومه تکبر و خود بزرگ بینی راسیسم فارس را در مرکز خاورمیانه و در کنار بزرگترین چاههای نفتی خلیج فارس برای همیشه به گورستان تاریخ  خواهد سپرد

 

توضیح مختصر در رابطه با توجیه آذربایجانی های معتقد به حفظ مرزها و مقدس شمردن مرزهای ایران مثل آیات قرآن

 

آذربایجانی های معتقد به حفظ مرزهای ایران از اینکه در مزاکره با ارگانهای اروپائی به آنها گوشزد شده که تجزیه ایران را فراموش کنید تا با شما حرف بزنیم باید عرض کنم که اروپائی ها برخلاف فرهنگ آسیائی که اکثرا با تحکم و تعیین تکلیف مأبانه حرف می زنند و نظرات خود را بنحوی آیه گونه بیان می کنند و مخاطبین مخالفت را مورد تهدید قرار می دهند نیستند بلکه در فرهنگ اروپائی به علت رعایت دقیق دمکراسی علی الخصوص در ارگانهای سیاسی سیاستمداران دقیقا مثل بندبازها روی طناب دمکراسی راه می روند و در جلو چشم هزاران تماشگر تیزبین و موشکاف که با کوچکترین خطا با کله ازآن بالا به پائین سقوط می کنند و کلا در صحبت با اروپائی ها شما هرگز حالت تعیین تکلیف یا تهدید مشاهده نمی کنید

 

٥- تعیین تکلیف ملت آذربایجان در قبال گرایشات حاد جاه طلبی راسیسم فارس

 

ملت آذربایجان در هموطن بودن با ملت فارس جز ضرر مالی و جانی هیچ سودی نصیبش نشده است ما ملت ترک ملت حساب گری هستیم و تجارت و تاجرمنشی درخون ما است ما خوب می دانیم یک من ماست چقدر کره دارد و یک چیز دیگر ما آذربایجانی ها فراموشکار نیستیم وقتی خرمشهر را برایتان آزاد کردیم شهدایمان را فراموش نکردیم ما فرزندان بیگناهمان را فراموش نمی کنیم و باز تکرار می کنم از آنجائی ملت حساب گری هستیم  چیزیکه نصیب ملت ما گشته را هم مد نظر قرار می دهیم فیلم تحقیر آمیز مسعود ده نمکی به نام فیلم اخراجی ها که از ملت ما در جبهه جنگ موجوداتی ترسو بوگندو و احمق و هالو به صحنه نمایش گذاشته شده و استقبال شدید دولت و ملت فارس را هم در مد نظر داریم و بنا بر این بنظر نمی رسد که یکپارچگی ایران تداوم پیدا کند چون هیچگونه نمودی و نقاط مشترکی تفاهمی در بین نیست چون اولا ما مجبوریم بزبان فارسی حرف بزنیم چون آنها زبان ترکی را اصلا زبان آدمیزد حساب نمی کنند و هرگز نمی خواهند یاد بگیرند و ما هم اگر با لهجه حرف بزنیم نیشخند تحقیر آمیزی برایمان خواهند زد که تا مغز استخوانمان بسوزیم و اگر هم برخلافشان حرف بزنیم بلافاصله ترکه خر گفتنهایشان نصیبت ما خواهد شد

 

در کجای دنیا شما شاهد زندگی یک تجاوز شده را با متجاوز در زیر یک سقف  شده اید

 

تجربه تاریخی نشان داده هر کشور مستعمره ای که زودتر توانسته استقلال وطنش را بدست بگیرد سریعتر توانسته ازنظر اجتماعی و اقتصادی تکامل یابد و تا زمانیکه شاهرگ و شریانهای اقتصادی آذربایجان جنوبی به ایران یعنی فارس متصل می باشد البته هیچ فرقی نمی کند چه نوع حکومتی حاکم  باشد در نهایت ملت ما آذری و ملت درجه دو محسوب خواهد شد و هرگز طعم زندگی و آزادی را نخواهد چشید بهتر است تا مابقی حیثیت ملیمان هضم و جذب نشده تکلیف خود را با ایران و راسیسم اصلاح ناپذیر فارس یکسره کنیم

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
من تورکم آذری یوخ منیم انا دیلیم وآردی آذربایجان دیارمدی دیلیم دیر
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 55
 • کل نظرات : 19
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 52
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 13
 • بازدید امروز : 23
 • باردید دیروز : 15
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 23
 • بازدید ماه : 1,016
 • بازدید سال : 3,279
 • بازدید کلی : 85,402
 • کدهای اختصاصی

  به کانال ترکیه در تلگرام بپیوندید آغاز به کار کانال سفر به ترکیه در تلگرام کار برای ایرانی‌ها در ترکیه؟ – پندار - کانال ها و گروه های تلگرامی کشور ترکیه ,کار در ترکیه,کار در ترکیه 2017,کار در ترکیه 2016,کار در ترکیه با جای خواب,کار در ترکیه با حقوق بالا,کار در ترکیه 2015,کار در ترکیه 2014,کار در ترکیه 94,کار در ترکیه مالزی,کار در ترکیه برای پناهندگان,کار جوشکاری در ترکیه 2015,کار در ترکیه سال 2015,کار در ترکیه استانبول 2015,کار در ترکیه سال 94,اجازه کار برای پناهندگان در ترکیه -,کار در استانبول,كار در استانبول تركيه,کار در استانبول با جای خواب,کار در استانبول اروپایی,جویای کار در استانبول,شرایط کار در استانبول,وضعیت کار در استانبول,اگهی کار در استانبول,یافتن کار در استانبول,شرایط کار در استانبول ترکیه,کار در استانبول ترکیه,کار یابی در استانبول ترکیه,کار در ترکیه استانبول 2015,جویای کار در استانبول ترکیه,کار خیاطی در استانبول ترکیه,جستجوی کار در استانبول ترکیه,وضعیت کار در استانبول ترکیه,جوياي كار در استانبول,جویای کار استانبول,شرايط كار در استانبول,شرایط کار آرایشگری در استانبول,شرایط کار و زندگی در استانبول,شرایط کار و اقامت در استانبول,شرایط کاری در استانبول,شرایط استخدام در استانبول,شرایط کار استانبول,وضعیت کار ایرانیان در استانبول,آگهی استخدام در استانبول,آگهی استخدام استانبول-,کاریابی ترکیه,کاریابی ترکیه در ایران,کاریابی ترکیه 2015,کاریابی ترکیه تهران,کاریابی ترکیه در تهران,کاریابی ترکیه در تبریز,کاریابی ترکیه 2016,کاریابی ترکیه94,کاریابی در دنیزلی ترکیه,كاريابي تركيه,کاریابی در ترکیه برای ایرانیان,کاریابی ایرانی در ترکیه,کاریابی ایرانیان در ترکیه,کاریابی در ترکیه 2015,مراکز کاریابی ترکیه در تهران,كاريابي دراستانبول تركيه,كاريابي در تركيه,سايت كاريابي تركيه-,کاریابی کارگر ساده,کاریابی کارگر ساده اصفهان,کاریابی کارگر ساده در تهران,کاریابی کارگری ساده در ترکیه,استخدام کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده اصفهان,استخدام کارگر ساده اصفهان94,استخدام کارگر ساده در اصفهان 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان با جای خواب,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 92,استخدام کارگر ساده اصفهان 93,استخدام کارگر ساده اصفهان امروز,کاریابی کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در تهران با جای خواب,استخدام كارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران نیمه وقت,استخدام کارگر ساده در تهران به روز,کاریابی کارگر ساده تهران,استخدام کارگر ساده در ایران خودرو,استخدام کارگر ساده در رستورانهای تهران,استخدام کارگر ساده رستوران در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران امروز,استخدام کارگر ساده در تهران 94,استخدام کارگر ساده در تهران با حقوق بالا,استخدام کارگر ساده در تهران جدید,استخدام کارگر ساده در تهران93,استخدامی کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه94,آگهی استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده عسلویه,آگهی استخدام کارگر ساده عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج امروز,استخدام کارگر ساده در کرج96,استخدام کارگر ساده در کرج 94,استخدام کارگر ساده در کرج تیر94,استخدام کارگر ساده در کرج به روز,استخدام كارگر ساده در كرج,آگهی استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در شرکت کرج,استخدام کارگر ساده کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور95,آگهی استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در خارج کشور,استخدامی کارگر ساده خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان امروز,استخدام کارگر ساده در اصفهان95,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان93,استخدام کارگر ساده در مشهد سال 94,استخدام کارگر ساده در مشهد 94,استخدام کارگر ساده در مشهد امروز,استخدام کارگر ساده در مشهد95,استخدام کارگر ساده در مشهد مهر 94,استخدام کارگر ساده در مشهد93,آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده مشهد,استخدام جدید کارگر ساده در مشهد-,کار در خارج,کار در خارج از کشور با مدرک دیپلم,کار در خارج از ایران,کار در خارج از کشور 94,کار در خارج ایران,كار در خارج از ايران,کار در خارج کشور به روز,کار در خارجه,کار در خارج ازکشور,کار در خارج از گشور,جویای کار در خارج از ایران,شرایط کار در خارج از ایران,جستجوی کار در خارج از ایران,کاریابی در خارج از ایران,استخدام کار در خارج از ایران,کار خارج از ایران,کاریابی خارج از ایران,کار در خارج از کشور سال 94,کار خارج از کشور 94,ثبت نام کار خارج از کشور 94,اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال 94,کار خارج ایران,کار در خارج از کشور ایران,آگهی کار در خارج از ایران,کار در وزارت خارجه,کار در وزارت امور خارجه,کار در کشور خارجه,کار در کشورهای خارجه,کار در وزارت خارجه افغانستان,کار در وزارت امور خارجه افغانستان,کار در خارج ازکشور94,کار خارج ازکشور,جویای کار در خارج ازکشور,کار در خارج از کشور,کار در خارج از کشور مهندس عمران,شرایط کار در خارج از کشور,جویای کار در خارج از کشور,استخدام کار در خارج از کشور,درخواست کار در خارج از کشور,متقاضی کار در خارج از کشور-,اقامت در ترکیه,اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت در ترکیه با ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق کار,اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک,اقامت در ترکیه برای افغان ها,اقامت در ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت در ترکیه آنتالیا,اقامت در تركيه با خريد ملك,اقامت در تركيه با خريد خانه,شرایط اقامت در ترکیه با خرید ملک,اخذ اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت دایم ترکیه با خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت تركيه با خريد آپارتمان,اقامت ترکیه با خرید آپارتمان,اقامت تركيه با خريد خانه,اقامت ترکیه با خرید خانه در استانبول,گرفتن اقامت ترکیه با خرید خانه,اقامت ترکیه با ازدواج,اخذ اقامت ترکیه با ازدواج,دریافت اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,گرفتن اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,اقامت ترکیه از طریق کار,اقامت دائم ترکیه از طریق کار,اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه از طریق خرید آپارتمان,اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,گرفتن اقامت ترکیه از طریق خرید خانه,اقامت ترکیه برای افغان ها,اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت تركيه از طريق سرمايه گذاري,اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت ترکیه با سرمایه گذاری,اقامت ترکیه آنتالیا-