close
تبلیغات در اینترنت

بیسواد نامه یک شوئونیسم فارس آریایی!!

loading...

فرهنگ ملل تورک

چندي پيش نيز گويا يكي ديگر از اين «گرامافون‌هاي سوزن گير كرده» به صدا درآمده و تكرار به تكرار به پخش واژه‌هاي منحوس از قبيل نژاد آريا و ... پرداخته است. اين «سوزن گير كرده» اين بار براي گول زدن مردم تحت عنوان... «از آذربايجان» مبادرت به سخن پراكني كرده و خواسته…

بیسواد نامه یک شوئونیسم فارس آریایی!!

ستارخان بالاسی بازدید : 246 دوشنبه 05 فروردين 1392 نظرات ()

چندي پيش نيز گويا يكي ديگر از اين «گرامافون‌هاي سوزن گير كرده» به صدا درآمده و تكرار به تكرار به پخش واژه‌هاي منحوس از قبيل نژاد آريا و ... پرداخته است. اين «سوزن گير كرده» اين بار براي گول زدن مردم تحت عنوان... «از آذربايجان» مبادرت به سخن پراكني كرده و خواسته است از نام آذربايجان براي خود ماسكي به چهره بزند در صورتيكه وسعت تاريخ آذربايجان از باب‌الابواب تا همدان براي چهره كريه او خيلي گله گشاد مي‌نمايد و هر خواننده فهيم با ديدن واژه آذربايجان پي مي‌برد كه كسي به ناحق خواسته است از اين نام سوء استفاده نمايد چه اولين مقوله‌ در آدرس نويسي مطبوعاتي اين است كه مثلا مي‌نويسند «فلاني از شهر ميانه آذربايجان» يا «مرند- آذربايجان» و نوشتن «آذربايجان» تنها و خالي نشان مي‌دهد كه نويسنده از اهالي اين ديار نبوده است و خواسته است از نام آذربايجان براي خود ماسكي بسازد . به هر حال در «مقالك» نوشته شده با نام «زبان اصلي آذربايجان فارسي است» در بادي امر چند نكته به چشم مي‌خورد كه عبارتند از :

 

 1- در بخشي از اين مقالك آمده است «مسعودي و ابن حوقل مورخان سده‌ي چهارم در كتاب‌هاي خود (التنبيه و الاشراف و مسالك‌الممالك) زبان آذربايجان را فارسي دانسته‌اند»

كه براي جواب اين مورد مي‌توان به موراد زير اشاره كرد:

اولا با مطالعه همين فقره مي‌توان فهميد كه چقدر در مورد افرادي مثل اين دانش‌آموز بيسواد ظلم شده است چه يك «جغرافي‌دان» را به حساب «مورخ» قالب كردن تنها هنر همان دبيراني مي تواند باشد كه از نظريه‌هاي تاريخ گذاشته «تاريخ» از قبيل نژاد آريا مي‌توان انتظار داشت. چه همانطوريكه مي‌دانيم «ابن حوقل» يك «سياح و جغرافي‌دان» بود و نه يك «مورخ» آنهم مورخ قرن چهارم!!

ثانيا اگر حرفهاي مسعودي مورخ را نيز در بعضي از موارد جدي بگيريم خود دچار مخمصه شديد مي‌شويم كه آن سرش ناپيداست چه مسعودي جزء مورخيني است كه ريشه «آريا» را «درنده» و جمع آن را «آريان» يعني «درندگان و حيوانات وحشي» مي‌داند و مي‌نويسد : آريا و جمع آن آريان به معني درندگان است چه «درندگان را به نبطي آريان گويند و مفرد [آن] آرياست» (1) البته ناگفته پيداست كه اين نظريه را از همان كتابي تقديم مي‌نمايم كه نامش «التنبيه و الاشراف» مورد استناد است تا بدانيد كه با نوشتن اينكه «دبير تاريخ ما هميشه مي‌گفت آذربايجاني‌ها از اصيل‌ترين آريايي‌ها هستند، چه توهيني به آذربايجانيان روا داشته و آنها را «حيوانات اصيل و درندگان اصيل» معرفي فرموده‌اند!!

حيف از آذربايجان كه چه دوستان نادان و دشمنان دانا دارد!

ثالثا استاد راهنماي ابن حوقل يعني اصطخري در مسالك و ممالك خود در مورد اهالي آذربايجان فقط مي‌گويد اهالي آذربايجان عربي و فارسي مي‌دانند و در اردبيل نيز ارمني مي‌دانند و نه نمي‌نويسد كه زبان آنها عربي و فارسي يا ارمني است.

 2- در بخش ديگري از اين «گالري بيسوادي» و «نمايشگاه جهل و ناداني» آمده است كه «اگر كمي به گذشته بازگرديم شاعراني همچون نظامي، خاقاني، اوحدي مراغه‌اي، صاحب، قطران، شيخ محمود شبستري و... را مي‌بينيم كه به زبان پارسي [شعر] سروده‌اند همچنين زرتشت آن انسان بي‌همتا را مي‌بينيم كه به باور بسياري از آذربايجان برخاسته است».

در اين موارد نيز نكات ذيل قابل ذكر است :

اولا برخاستن زرتشت از آذربايجان چه ربطي به زبان فارسي دارد؟! زبان زرتشت را حتي اگر با اغماض نيز در نظر بگيريم همان زبان دست و پا شكسته و آلوده به پهلوي و هندي است كه از زور بي‌نامي «اوستائي» ناميده‌اند و ربطي به زبان فعلي فارسي ندارد. ولي حقيقت اين است كه زبان زرتشت تركي بودو نام مادرش «دوغدي» يعني زائيده بود. و اما چون زرتشتيان به هند فرار كردند و اوستا را نيز اسكندر آتش زده بود و براي اينها اوستايي نمانده بود لذا اورادي چند از سانسكريت و متون هندي را سرهم بندي كرد. و به لهجه هندي درآورده و اوستا نامش كرده‌اند.

ثانيا تمام آن شاعران مذكور در سان و رژه فوق يا شاعراني بوده‌اند كه به تركي صحبت كرده‌اند يا داراي اشعار تركي بوده و يا پدر و مادر ترك داشته‌اند. مثلا نظامي در مورد ترك بودن خود مي‌گويد :

پدر بر پدر مرمرا ترك بود                            

به فرزانگي هر يكي گرگ بود

و در مورد خاقاني آمده است :

ترك عجمي ولي دري گوي                          

يا لواج شناس تنگري جوي

كه نشان مي‌دهد خاقاني يك ترك پيغمبرشناس و خداجوي بوده است.

در مورد صاحب تبريزي نيز مي‌توان گفت كه غزل‌هاي مختلفي به زبان تركي دارد كه در جرايد آذربايجان و تهران بارها چاپ شده و نيز داراي كتابي مستقل در همين مقوله تركي است و اشعار تركي او در كتابي چاپ و انتشار بافته است.

در خصوص قطران تبريزي نيز مي‌توان گفت كه او اصلا فارسي را نيكو نمي‌دانست چه ناصرخسرو در سفرنامه خود به صراحت مي‌نويسد :«در تبريز قطران نام شاعري را ديدم شعر نيك ميگفت اما زبان فارسي نيكو نمي‌دانست»(2)

ديگر شاعران ياد شده نيز يا شعر تركي دارند يا فارسي را نيكو نمي‌دانستند همانطوريكه دبير تاريخ حضرتعالي «تاريخ نيكو نمي‌دانست» و يا شما «فارسي نيكو نمي‌دانيد» كه «مورخ» را از «جغرافي‌دان» باز شناسيد.

 3- در بخش ديگر اين «بيسواد نامه» آمده است : «در كتاب مقدس اوستا، بند هشن آرياويچ همان آذربايجان شناخته شده » كه در اين رابطه نيز مي‌توان گفت :

اولا نام كتاب ذكر شده در فوق بندهش نيست بلكه بندهش به معني بنياد آغازين است و در قرون بعد از اسلام نوشته شده است و كتابي هم سطح اوستا محسوب نمي‌شود.

ثالثا در اين كتاب از «آرياويج» بحثي نمي‌شود بلكه سخن آن در رابطه با «ايران ويچ» است و كسي كه فارسي نيكو بداند مي‌داند كه آريا با ايران فرق دارد ايران را كشور و آريا را نژاد مي‌دانند و جنابعالي هنوز معاني كشور و نژاد را نيكو نمي‌دانيد.

رابعا معلوم نيست نقش اوستا در اين ميان چيست و چرا بيخود و بيجهت از نام اوستا استفاده شده است چون در اوستا نيامده است كه آرياويچ در آذربايجان است!!

خامسا كل مطالب يعني «در كتاب مقدس اوستا، بندهش آرياويچ همان آذربايجان شناخته شده چه ربطي به قولنج دارد!!

 

4- در بخش ديگر اين «آرياويچ نامه» آمده است : «تا كنون هيچ يك از بزرگان خطه آذربايجان همچون شهريار ، پروين اعتصامي، ستارخان و باقرخان خود را ترك نخوانده‌اند» كه در اين رابطه نيز مي‌توان گفت كه چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است.

آفتاب وقتي برمي‌آيد داد نمي‌كشد كه آهاي مردم من آفتاب و خورشيدم بلكه هر كسي در محيط و اطراف اين بزرگان بودند و با آنان نشست و برخاست كرده‌اند مي دانند كه آنان ترك بودند و شهريار نيز چه خوب جواب اين نوع ياوه‌گويي‌ها را قبلا داده است آنجا كه مي‌فرمايد:

تركي ديلي تك سئوگيلي ايستكلي ديل اولماز

اؤزگه ديله قاتسان بوديلي ديل اصيل اولماز

و نيز اين يكي نيز ديواني به زبان تركي با نام «حيدربابايه سلام» دارد كه نشانگر ترك بودن شهريار است.

تا مشاهده يك «بيسوادنامه» ديگر كه مي‌تواند در بالا بردن تيراژ يك «روزنامه ورشكسته» تا حدودي كارساز باشد به امان خدا


مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
من تورکم آذری یوخ منیم انا دیلیم وآردی آذربایجان دیارمدی دیلیم دیر
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 55
 • کل نظرات : 19
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 52
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 13
 • بازدید امروز : 45
 • باردید دیروز : 15
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 45
 • بازدید ماه : 1,038
 • بازدید سال : 3,301
 • بازدید کلی : 85,424
 • کدهای اختصاصی

  به کانال ترکیه در تلگرام بپیوندید آغاز به کار کانال سفر به ترکیه در تلگرام کار برای ایرانی‌ها در ترکیه؟ – پندار - کانال ها و گروه های تلگرامی کشور ترکیه ,کار در ترکیه,کار در ترکیه 2017,کار در ترکیه 2016,کار در ترکیه با جای خواب,کار در ترکیه با حقوق بالا,کار در ترکیه 2015,کار در ترکیه 2014,کار در ترکیه 94,کار در ترکیه مالزی,کار در ترکیه برای پناهندگان,کار جوشکاری در ترکیه 2015,کار در ترکیه سال 2015,کار در ترکیه استانبول 2015,کار در ترکیه سال 94,اجازه کار برای پناهندگان در ترکیه -,کار در استانبول,كار در استانبول تركيه,کار در استانبول با جای خواب,کار در استانبول اروپایی,جویای کار در استانبول,شرایط کار در استانبول,وضعیت کار در استانبول,اگهی کار در استانبول,یافتن کار در استانبول,شرایط کار در استانبول ترکیه,کار در استانبول ترکیه,کار یابی در استانبول ترکیه,کار در ترکیه استانبول 2015,جویای کار در استانبول ترکیه,کار خیاطی در استانبول ترکیه,جستجوی کار در استانبول ترکیه,وضعیت کار در استانبول ترکیه,جوياي كار در استانبول,جویای کار استانبول,شرايط كار در استانبول,شرایط کار آرایشگری در استانبول,شرایط کار و زندگی در استانبول,شرایط کار و اقامت در استانبول,شرایط کاری در استانبول,شرایط استخدام در استانبول,شرایط کار استانبول,وضعیت کار ایرانیان در استانبول,آگهی استخدام در استانبول,آگهی استخدام استانبول-,کاریابی ترکیه,کاریابی ترکیه در ایران,کاریابی ترکیه 2015,کاریابی ترکیه تهران,کاریابی ترکیه در تهران,کاریابی ترکیه در تبریز,کاریابی ترکیه 2016,کاریابی ترکیه94,کاریابی در دنیزلی ترکیه,كاريابي تركيه,کاریابی در ترکیه برای ایرانیان,کاریابی ایرانی در ترکیه,کاریابی ایرانیان در ترکیه,کاریابی در ترکیه 2015,مراکز کاریابی ترکیه در تهران,كاريابي دراستانبول تركيه,كاريابي در تركيه,سايت كاريابي تركيه-,کاریابی کارگر ساده,کاریابی کارگر ساده اصفهان,کاریابی کارگر ساده در تهران,کاریابی کارگری ساده در ترکیه,استخدام کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده اصفهان,استخدام کارگر ساده اصفهان94,استخدام کارگر ساده در اصفهان 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان با جای خواب,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 92,استخدام کارگر ساده اصفهان 93,استخدام کارگر ساده اصفهان امروز,کاریابی کارگر ساده در اصفهان,استخدام کارگر ساده در تهران با جای خواب,استخدام كارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران نیمه وقت,استخدام کارگر ساده در تهران به روز,کاریابی کارگر ساده تهران,استخدام کارگر ساده در ایران خودرو,استخدام کارگر ساده در رستورانهای تهران,استخدام کارگر ساده رستوران در تهران,استخدام کارگر ساده در تهران امروز,استخدام کارگر ساده در تهران 94,استخدام کارگر ساده در تهران با حقوق بالا,استخدام کارگر ساده در تهران جدید,استخدام کارگر ساده در تهران93,استخدامی کارگر ساده در تهران,استخدام کارگر ساده در عسلویه94,آگهی استخدام کارگر ساده در عسلویه,استخدام کارگر ساده عسلویه,آگهی استخدام کارگر ساده عسلویه,استخدام کارگر ساده در کرج امروز,استخدام کارگر ساده در کرج96,استخدام کارگر ساده در کرج 94,استخدام کارگر ساده در کرج تیر94,استخدام کارگر ساده در کرج به روز,استخدام كارگر ساده در كرج,آگهی استخدام کارگر ساده در کرج,استخدام کارگر ساده در شرکت کرج,استخدام کارگر ساده کرج,استخدام کارگر ساده در خارج از کشور95,آگهی استخدام کارگر ساده در خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در خارج کشور,استخدامی کارگر ساده خارج از کشور,استخدام کارگر ساده در اصفهان امروز,استخدام کارگر ساده در اصفهان95,استخدام کارگر ساده در اصفهان سال 94,استخدام کارگر ساده در اصفهان93,استخدام کارگر ساده در مشهد سال 94,استخدام کارگر ساده در مشهد 94,استخدام کارگر ساده در مشهد امروز,استخدام کارگر ساده در مشهد95,استخدام کارگر ساده در مشهد مهر 94,استخدام کارگر ساده در مشهد93,آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد,استخدام کارگر ساده مشهد,استخدام جدید کارگر ساده در مشهد-,کار در خارج,کار در خارج از کشور با مدرک دیپلم,کار در خارج از ایران,کار در خارج از کشور 94,کار در خارج ایران,كار در خارج از ايران,کار در خارج کشور به روز,کار در خارجه,کار در خارج ازکشور,کار در خارج از گشور,جویای کار در خارج از ایران,شرایط کار در خارج از ایران,جستجوی کار در خارج از ایران,کاریابی در خارج از ایران,استخدام کار در خارج از ایران,کار خارج از ایران,کاریابی خارج از ایران,کار در خارج از کشور سال 94,کار خارج از کشور 94,ثبت نام کار خارج از کشور 94,اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال 94,کار خارج ایران,کار در خارج از کشور ایران,آگهی کار در خارج از ایران,کار در وزارت خارجه,کار در وزارت امور خارجه,کار در کشور خارجه,کار در کشورهای خارجه,کار در وزارت خارجه افغانستان,کار در وزارت امور خارجه افغانستان,کار در خارج ازکشور94,کار خارج ازکشور,جویای کار در خارج ازکشور,کار در خارج از کشور,کار در خارج از کشور مهندس عمران,شرایط کار در خارج از کشور,جویای کار در خارج از کشور,استخدام کار در خارج از کشور,درخواست کار در خارج از کشور,متقاضی کار در خارج از کشور-,اقامت در ترکیه,اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت در ترکیه با ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اقامت در ترکیه از طریق کار,اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک,اقامت در ترکیه برای افغان ها,اقامت در ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت در ترکیه آنتالیا,اقامت در تركيه با خريد ملك,اقامت در تركيه با خريد خانه,شرایط اقامت در ترکیه با خرید ملک,اخذ اقامت در ترکیه با خرید ملک,اقامت دایم ترکیه با خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه با خرید خانه,اقامت تركيه با خريد آپارتمان,اقامت ترکیه با خرید آپارتمان,اقامت تركيه با خريد خانه,اقامت ترکیه با خرید خانه در استانبول,گرفتن اقامت ترکیه با خرید خانه,اقامت ترکیه با ازدواج,اخذ اقامت ترکیه با ازدواج,دریافت اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت در ترکیه از طریق ازدواج,اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,گرفتن اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اقامت ترکیه از طریق ازدواج,شرایط اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج,اقامت ترکیه از طریق کار,اقامت دائم ترکیه از طریق کار,اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت در ترکیه از طریق خرید آپارتمان,اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,شرایط اقامت ترکیه از طریق خرید ملک,گرفتن اقامت ترکیه از طریق خرید خانه,اقامت ترکیه برای افغان ها,اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت تركيه از طريق سرمايه گذاري,اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری,اقامت ترکیه با سرمایه گذاری,اقامت ترکیه آنتالیا-